Vuosikokous 2015

YLIHÄRMÄN METSÄSTYSYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2015

AIKA: 11.2.2015
PAIKKA: Ekohovi
ASIA: Vuosikokous
LÄSNÄ: Osanottajaluettelo 30 hlö

Kokouksen avaus: Jyrki Holm.

2§ Palkitsemiset, kennelpalkinnot ja pienpetokilpailu: liitteenä. 3§

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Salimäki ja sihteeriksi: Juhani Kuoppala

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arto Peltonen ja Mika Härkönen

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2014.

Kuultiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta.

Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös.

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Metsästysyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Holm.

10§

Johtokunnasta erovuorossa olivat: Pertti Härkönen, Juho Korpela, Antti Keskikangas Härkösen tilalle valittiin Arto Peltonen, Korpela ja Keskikangas valittiin jatkamaan.

11§

Toiminnantarkastajiksi valittiin: Heikki Puhto ja Erkki Keskinen heidän varalleen Kari Korpela ja Erkki Koivula.

12§

Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.

13§

Esitettiin ja hyväksyttiin toimintavuoden tulo- ja menoarvio ja päätettiin yhdistyksen toimihenkilöiden palkkioista. Päätettiin maksaa vuotuista kulukorvausta puheenjohtajalle, sihteerille, majaisännälle ja rahastonhoitajalle 105 euroa / vuosi ja lisäksi rahastonhoitajalle tilinhoitomaksu 105 euroa/vuosi. Lisäksi johtokunta valtuutettiin pohtimaan mahdollisen taukolaavun rakentamista yhdistyksen alueelle, jonka kustannusarvio voisi olla n. 1500 €.

14§

Yhdistyksen liittymismaksuksi esitettiin ja päätettiin 35 euroa, jäsenmaksuksi esitettiin ja päätettiin 35 euroa/vuosi, johtokunnan myöntämä vuosikortti on 150 euroa.

15§

Valittiin jaostojen puheenjohtajat.

Kaurisjaosto Jussi Kaustinen, rata- ja kilpailujaosto Matti Korpela, kenneljaosto Mika Elgland, riistanhoitojaosto Timo Rintanen ja hirvijaosto Esa Haukkala järjestäytymiskokoukseen asti.

16§

Uusiksi Metsästysyhdistyksen jäseniksi hyväksyttiin Joni Pirhonen ja Lauri Peltonen.

17§

Vuosikokoukseen ei oltu tuotu määräaikaan mennessä mitään yksityishenkilöiden tai johtokunnan esittämiä asioita käsiteltäväksi.

18§

Riistanhoitoyhdistyksessä kokouksesta poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä voi edustaa

enintään viidellä valtakirjalla.

19§

Muut asiat: Kokousväki keskusteli vilkkaasti ketun metsästyksen eri muodoista, niiden metsästysajoista, saalismääristä ja kannan vahvuudesta. Puheenjohtaja toi alustukseksi esille metsästyslain määräämät ketun metsästysoikeudet, ajat ja tavat. Esille tuotiin myös huoli kettujen tekemistä joutsenpoikueiden tuhoamisista seuran alueella viitaten kettukannan runsauteen. Ketun lisäksi supi- ja mäyräkantojen kurissa pitämiseen tulisi kiinnittää huomio.

Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja toivoi kaikille ketunmetsästyksen harrastajille onnea ja menestystä arvokkaassa harrastuksessaan ja niin, että asioista voidaan avoimesti keskustella miten mm. kettukanta pidetään sopivan suuruisena riistanhoidon ja metsästyksen kannalta.

20§

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä sujuvasta kokouksen kulusta ja päätti kokouksen klo 19.06.

Ylihärmässä, 11. 02. 2015