Kesäkokous 2015

PÖYTÄKIRJA

YLIHÄRMÄN METSÄSTYSYHDISTYS, KESÄKOKOUS

AIKA: 6.8.2015 klo 18.00

PAIKKA: EKOHOVI

1.Kokouksen avaus: Jyrki Holm avasi kokouksen klo 18.00. Holm kertoi kokousväelle yhdistyksen kuulumiset, tapahtumat ja talkootöinä tehdyt asiat, mm taukolaavu metsästäjiä varten. Timo Rintaselle luovutettiin Metsästysyhdistyksen viiri 50 v. merkkipäivän johdosta. Mikko Salimäki toi puheenvuorossaan RHY:n tuoreet terveiset kokousväelle ja kiitti mm hirviradalla tehdystä talkoista.

2.Kokous valitsi Kesäkokouksen puheenjohtajaksi Jyrki Holmin ja sihteeriksi Juhani Kuoppalan.

3.Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.Kokous valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jari Hautasen ja Jari Partasen.

5.Metsästyksen harjoittaminen, johtokunnan esitys:

-Yhdistyksen jäsenellä on oikeus ottaa mukaansa yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä, joilla on oikeus metsästää Metsästysyhdistyksen alueella päiväkortin lunastettuaan.

-Metsästyksen aikana on yhdistyksen jäsenen oltava mukana jahdissa.

-Päiväkortilla saa metsästää yhden kiintiöidyn eläimen, ei kuitenkaan samalla metsästyskaudella yli Metsästysyhdistyksen määräämän kiintiön.
-Päiväkortin lunastanut henkilö ei saa metsästää metsäkaurista.

-Johtokunta esittää että sillä olisi mahdollisuus kesken metsästyskauden keskeyttää metsästys jonkun riistaeläimen kohdalla jos sen kanta vähenee oleellisesti.

-Ulkopuoliset hirviseurueen jäsenet:

100€ / viikonloppu (2pv) , 50€ vasa , 100€ aikuinen , piikkimaksu 10€ / piikki. Hirviporukka päättää ulkopuolisten osallistujien määrän ja metsästettävien hirvien laadun kulloinkin voimassa olevan tilanteen mukaan.

-Hirvijaosto kutsuu kokoon järjestäytymiskokouksen, jossa valitaan jahtipäälliköt, käydään läpi kaantokiintiöt ja hirvitalousalueen suositukset/määräykset.

Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen sellaisenaan.

6.KAURIIN METSÄSTYS

Johtokunta oli esittänyt kokoukselle kaurisjaoston esityksen mukaisesti kaantokiintiöksi 8 kpl ja jäsenkohtainen kiintiö 1 kpl.

Kokoukselle esitettiin vastaesityksenä, että kauris olisi vapaa kaatokiintiöistä mutta jäsenkohtainen kiintiö 1 kpl. Asiasta käytiin vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan.

Äänestyksen perusteella kokous päätti Metsästysyhdistyksen kauriskiintiöksi 8 kpl, jäsenkohtainen kiintiö 1 kpl /jäsen. Metsästysaika 1.9 – 31.1.2015

Ajavaa koiraa käyttäen kauriin metsästysaika on 26.9. – 31.1.2016

Ilmoitukset kaadoista välittömasti kaurisjaoston pj:lle ja Riistakeskukselle.

7.JÄSENKOHTAISET MUUT SAALISKIINTIÖT METSÄSTYSKAUDELLE 2015-2016

Johtokunta esitti että urosmetso, koppelo ja peltopyy rauhoitetaan, mutta kanakoirakokeissa peltopyytä saa pudottaa enintään 5 kpl. Vastaesityksenä kokoukselle esitettiin peltopyylle jäsenkohtaiseksi kiintiöksi 2 kpl. Kanakoirakokeissa pudottamisesta keskusteltiin vilkkaasti. Äänestyksen perusteella myös peltopyy rauhoitetaan ja kanakoirakokeissa saa pudottaa enint 5 kpl.

Kokous päätti että urosmetso, koppelo ja peltopyy rauhoitetaan.

Poikkeus: Peltopyytä saa pudottaa kanakoirakokeissa enintään 5 kpl.

Teeri: Musta teeri 1 kpl/jäsen (pelloilta ei saa ampua).

Fasaani 5 kpl/jäsen, metsästysaika 1.9- 31.12.2015.

Metsäjänis: Johtokunnan esitys 2 kpl, vastaesitys 1 kpl.

Äänestyksen perusteella päätettiin että metsäjäniskiintiö on 2 kpl /jäsen.

Muu riista MMM asetusten mukaan. (mm. metsähanhi on rauhoitettu)

8. MAKSUT

Johtokunnan esitys: Päiväkortti 15€. Vuosikortti 150€. Päiväkorttia myyvät puheenjohtaja sekä sihteeri, kortit voi maksaa myös nettipankissa. Aina ilmoitus puheenjohtajalle!

Vuosikortin myöntää johtokunta. Vuosikortin lunastanut saa metsästää vain Metsästysyhdistyksen määräämien kiintiöiden mukaan.

Vuosikortin lunastanut ei saa metsästää metsäkaurista.

Kokous päätti johtokunnan esityksen mukaisesti.

9. RAUHOITUSALUEET

Päätettiin rauhoitusalueet:

-Kairoonluoma Juha Sippolan talon joenpuolimmaisen sillan kohdalta

Kosolaan päin savenottomonttuun asti, josta lähtevän kanavan ja kylän välinen alue Lapuan

rajaan asti.

-Haapojantien sillan ja Kankaan Taiston sillan välinen kanava sorsanmetsästykseltä.

-Liinamaan sillan molemmin puolin 200m. Kurjen monttu sorsilta.

-Metsästystä ei saa harjoitaa pururatojen läheisyydessä.

-Pellolla olevat metsäkanalinnut rauhoitetaan.

-ns. Koponjärvi on yksityisalue.

-Mäkiniemen Sikalat Oy:n tuotantorakennusten ympäristöt rauhoitetaan metsästykseltä sikalarakennuksista n. 200 m säteellä ja tuotantorakennusten läheisyyteen mainitulla etäisyydellä ei saa jättää autoja.

-Kati Känsäkankaan tontilla olevat montut Heikkolan kylässä (Paraatikuja 45 ympäristössä) rauhoitetaan metsästykseltä.

-Takanevalla rauhoitetaan yksityisesti tehty Jouninjärvi sorsastukselta.

-Lisäksi kaikkea ylimääräistä autoilla ajelua peltoteillä ja yksityisillä alueilla tulee välttää ja noudattaa metsästäjille kuuluvia hyviä käytöstapoja metsästyksen aikana.

10. RAUTAHAULIEN KÄYTTÖ

Johtokunnan esityksen mukaan rautahaulien käyttö on kielletty.

11. JÄSENHAKEMUKSET

Käsiteltiin jätetyt jäsenhakemukset:

Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi: Jari Salmela, Tapio Hakola, Heikki Kattelus, Pekka Leppänenen ja Heidi Salonen.

12. MUUT ASIAT

Voimassa olevia pienpetojen pyyntisopimuksia jatketaan.

Eli Hellanmaa, Alahärmän ja Ylipään metsästysseurat.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.05.