Vuosikokous 2016

YLIHÄRMÄN METSÄSTYSYHDISTYKSEN

VUOSIKOKOUKSEN

PÖYTÄKIRJA 2016

AIKA: 11.2.2016

PAIKKA: Ekohovi

ASIA: Vuosikokous

LÄSNÄ: Osanottajaluettelon mukaan 31 hlö

Kokouksen avaus: Jyrki Holm. Puheenjohtaja toivotti kokousväen tervetulleeksi. Avauspuheessaan hän toi esille seuran monipuolista toimintaa ammunnan, kennel-, ja

muun koetoiminnan osalta ja kiitti metsästysharrastuksen aktiivisuutta ja monipuolisuutta seurassa. Samalla puheenjohtaja korostetusti toivoi, että eri metsästysmuotojen harrastajat kokevat yhteenkuuluvuutta metsästysseurassaan ja että sallitaan kaikkien harrastaa omaa metsästysmuotoaan seuran kokouksissa päätettyjen oikeuksien ja rajoitusten puitteissa.


Palkitsemiset, kennelpalkinnot ja pienpetokilpailu: Palkitut koirat liitteenä. Pienpetokilpailun parhaina lahjakortit Lauri Peltoselle, Esko Puhdolle, Mika Härköselle, arvalla Jari Hautanen.

Lisäksi Kari Korpela toi uutena kiertopalkintona Ketunmetsästyksen Kiertopalkinnon sääntöineen. Tänä vuonna se meni arvalla Juhani Suokolle.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Keskinen ja sihteeriksi: Juhani Kuoppala

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus Komiat lehti 3.2.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Veeti Härkönen ja Markus Kujanpää

Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2015.

Kuultiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta.

Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös.

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Metsästysyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Holm.

10§

Johtokunnan jäsenten vaali:

Johtokunnasta erovuorossa olivat Markku Ikola, Juhani Kuoppala ja Esa Haukkala
Lisäksi johtokunnasta oli pyytänyt eroa Matti Korpela ja Jukka Riihimäki.

Erovuorossa olleet valittiin jatkamaan. Eroa pyytäneiden tilalle valittiin lippuäänestyksen perusteella seuraavasti: Matti Korpelan tilalle äänestettiin jäljellä oleville kahdelle toimikaudelle Pasi Ikola ja Jukka Riihimäen tilalle yhdelle toimikaudelle Antti Rannanjärvi.

11§

Toiminnantarkastajiksi valittiin johtokunnan esityksen mukaisesti: Heikki Puhto ja Erkki Keskinen ja heidän varalleen Kari Korpela ja Erkki Koivula.

12§

Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.

13§

Esitettiin ja hyväksyttiin toimintavuoden tulo- ja menoarvio ja päätettiin yhdistyksen toimihenkilöiden palkkioista. Päätettiin maksaa vuotuista kulukorvausta puheenjohtajalle, sihteerille, majaisännälle ja rahastonhoitajalle 120 euroa / vuosi ja lisäksi rahastonhoitajalle tilinhoitomaksu 120 euroa/vuosi. Lisäksi johtokunta valtuutettiin toteuttamaan Ekohovin pintaremonttia tarpeellisiksi katsotuin toimenpitein, johon on talousarviossa varattu n. 1500 €.

14§

Yhdistyksen liittymismaksuksi esitettiin ja päätettiin 35 euroa, jäsenmaksuksi esitettiin ja päätettiin 35 euroa/vuosi, johtokunnan myöntämä vuosikortti on 150 euroa.

15§

Valittiin jaostojen puheenjohtajat.

Kaurisjaosto Jussi Kaustinen, rata- ja kilpailujaosto Pasi Ikola, kenneljaosto Mika Elgland, riistanhoitojaosto Esa Haukkala ja hirvijaosto Esa Haukkala.

16§

Uusiksi Metsästysyhdistyksen jäseniksi hyväksyttiin Kari Kujala ja Mauri Nissilä.

17§

Vuosikokoukseen ei oltu tuotu määräaikaan mennessä mitään yksityishenkilöiden tai johtokunnan esittämiä asioita käsiteltäväksi.

18§

Riistanhoitoyhdistyksessä kokouksesta poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä voi edustaa

enintään viidellä valtakirjalla.

19§

Muut asiat: Kokousväki keskusteli mahdollisesta hirvilupien määrästä tulevalle kaudelle.

Todettiin että hirvijaosto oli arvioinut kannan hiukan vahvistuneen parin edellisen vuoden määrästä. Hirvijaosto esittää johtokunnan päätettäväksi haettavien kaatolupien määrän.

20§

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä sujuvasta kokouksen kulusta ja päätti kokouksen klo 19.39.

Ylihärmässä, 11. 02. 2016 Kokouksen puolesta

______________________                ________________________

Erkki Keskinen                                   Juhani Kuoppala

puheenjohtaja                                    sihteeri