Kesäkokous 2019

AIKA:            8.8.2019 klo 18.00

PAIKKA:        EKOHOVI

ASIA:            YLIHÄRMÄN METSÄSTYSYHDISTYS RY: N KESÄKOKOUS

LÄSNÄ:         30 hlö erillisen osanottajalistan mukaisesti.

1.Kokouksen avaus.

Yhdistyksen puheenjohtaja Panu Pajamäki avasi kokouksen klo 18.00

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Puheenjohtajaksi esitetty Panu Pajamäkeä ja sihteeriksi Ville Kuoppalaa.

Päätös: Esityksen mukaan.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Ilmoitus ollut Komiat -lehdessä 31.7.2019. Läsnä 30 henkilöä listan mukaan.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajien (2kpl) ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi ehdotettu Lauri Peltonen ja Veeti Härkönen. Esitettiin myös, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Metsästyksen harjoittaminen

Johtokunnan esitys:

 • Yhdistyksen jäsenellä on oikeus ottaa mukaansa yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä, joilla on oikeus metsästää päiväkortin lunastettuaan.
 • Metsästyksen aikana on yhdistyksen jäsenen oltava mukana jahdissa.
 • Päiväkortilla saa metsästää yhden kiintiöidyn eläimen, ei kuitenkaan samalla metsästyskaudella yli seuran määräämän kiintiön.
 • Johtokunta esittää että sillä on mahdollisuus kesken metsästyskauden keskeyttää metsästys kohdistetusti, jos jonkun riistaeläimen kanta vähenee oleellisesti.
 • Ulkopuoliset hirviseurueen jäsenet: 100€ / viikonloppu (2pv), kaatomaksu 50 €/ vasa, 100 €/ aikuinen, piikkimaksu 10€ / piikki.
 • Hirviseurue päättää ulkopuolisten osallistujien määrän ja metsästettävien hirvien laadun kulloinkin voimassa olevan tilanteen mukaan.
 • Hirvijaosto kutsuu kokoon hirvenmetsästyksen järjestäytymiskokouksen, jossa valitaan jahtipäälliköt, käydään läpi kaatokiintiöt ja hirvitalousalueen suositukset/määräykset.

Johtokunta kehottaa metsästäjiä kuinnioittamaan toisia metsästäjiä; mm. ruokintapaikkojen hyödyntämisessä on suositeltavaa kysyä ruokintapaikan perustajalta suostumus.

Esitys: Pienpetojahtiin voi osallistua ilman päiväkorttia, jos isäntä on mukana. Lisätarkennuksena, että yksi ei-jäsen yhtä yhdistyksen jäsentä kohden sallitaan pienpetojahtiin. Kannatettu

Päätös: Johtokunnan esityksen mukaan. Hyväksyttiin myös esitys pienpetojahdista.

7. Kauriin metsästys

Johtokunnan esitys:

 • Jäsenkohtainen kiintiö on yksi (1) kpl.
 • Metsästysaika 1.9.2019 – 15.2.2020.
 • Ajavaa koiraa käyttäen kauriin metsästysaika on 28.9.2019. – 31.1.2020.
 • Ilmoitukset kaadosta välittömästi Mika Härköselle ja Riistakeskukselle oma.riistan kautta.

Esitys: 1kpl/jäsen, muuten valtion säännöillä. Kannatettu.

Esitystä täydennettiin: Sallitaan kevätpukkijahti, mutta 5kpl kevätkiintiöllä. Muuten johtokunnan esitys.

Äänestys:

 • Esitys: 17
 • Johtokunta: 5

Päätös: Kiintiö 1kpl/jäsen tarkennettuna, että kullakin jäsenellä on oikeus metsästää yksi kauris, eikä ole sallittua käyttää muiden kiintiötä. Kevätpukkijahtiin omaksi kiintiöksi 5kpl.

8. Jäsenkohtaisten saaliskiintiöiden määrääminen metsästyskaudelle 2019-2020

Johtokunnan esitys:                            

 • Urosmetso ja koppelo rauhoitetaan.
 • Peltopyy: rauhoitetaan.
 • Teeri: yksi (1) kpl/jäsen (pelloilta ei saa ampua), jos MMM sallii teeren metsästyksen.
 • Fasaani: viisi (5) kpl/jäsen, metsästysaika 1.9- 31.12.2019.
 • Metsäjänis: Kiintiö kaksi (2) kpl/jäsen.
 • Muu riistan metsästys MMM asetusten mukaan.

Esitys: Fasaanin metsästysaika valtion salliman aikataulun mukaisesti, mutta kiintiö pysyy samana. Kannatettu.

Äänestys fasaani:

 • Esitys: 14
 • Johtokunta: 4

Esitys 2: Peltopyyn kiintiö 2 kpl/jäsen. Kannatettu.

Äänestys peltopyy:

 • Esitys: 9
 • Johtokunta: 12

Esitys 3: Metsäjäniksen kiintiö 1kpl/jäsen. Kannatettu.

Esitys 4: Metsäjäniksen kiintiö 4kpl/jäsen. Kannatettu.

Äänestys jänis:

 • 1kpl: 2
 • 4kpl: 7
 • Johtokunta: 15

Päätös: Fasaanin metsästysaika valtion aikataulun mukaan, muuten johtokunnan esityksen mukaan.

9. MAKSUT

Johtokunnan esitys:                             

 • Päiväkortti 20 €
 • Vuosikortti 150 €
 • Päiväkortin hankkiminen: soitto puheenjohtajalle ja maksu nettipankista.
 • Vuosikortin myöntää johtokunta erillisestä hakemuksesta.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. RAUHOITUSALUEET

Johtokunnan esitys:                            

 • Kairoonluoma Juha Sippolan talon joenpuolimmaisen sillan kohdalta Kosolaan päin savenottomonttuun asti, josta lähtevän kanavan ja kylän välinen alue Lapuan rajaan asti.
 • Haapojantien sillan ja Kankaan Taiston sillan välinen kanava sorsanmetsästykseltä.
 • Liinamaan sillan molemmin puolin 200m.
 • Kurjen monttu sorsilta.
 • Metsästystä ei saa harjoittaa pururatojen läheisyydessä.
 • Pellolla olevat metsäkanalinnut rauhoitetaan.
 • Lisäksi ns. Koponjärvi on yksityisalue.
 • Figen Oy:n (entinen Mäkiniemen Sikalat Oy) tuotantorakennusten ympäristöt rauhoitetaan metsästykseltä sikalarakennuksista n. 200 m säteellä eikä tuotantorakennusten läheisyyteen mainitulla etäisyydellä saa jättää autoja.
 • Kati Luoman tontilla olevat montut Heikkolan kylässä (Paraatikuja 45:n ympäristössä) rauhoitetaan metsästykseltä.
 • Takanevalla rauhoitetaan yksityisesti tehty Jounin järvi sorsastukselta.
 • Leipimaassa Kuoppalan monttu rauhoitetaan sorsastukselta.
 • Rintasen Markon riistapelto Jelmistä hieman jokimetsään päin hakkioon rajoittuva riistapelto; kuuluu sarkaan 18:2.

Esitys: Pökkelön alueen rauhoitus muulta kuin hirvenmetsästykseltä. Kannatettu laajennettuna Karoonmäellä.

Käytiin keskustelua rauhoitusalueiden vaikutuksesta riistakantoihin.

Äänestys:

 • Pökkelö: 4
 • Johtokunta: 20

Päätös: Johtokunnan esityksen mukaan. Pyritään saamaan rauhoitusalueet merkittynä nettiin tai oma.riistaan.

11. JÄSENHAKEMUKSET

Johtokunta puoltaa seuraavia hakemuksia:

 • Matti Holkkola, Ylihärmä
 • Jani Huhtanen, Ylihärmä
 • Jonna Tuominen, Ylihärmä
 • Jussi-Pekka Alanko, Ilmajoki

Hyväksyttiin johtokunnan puoltamat henkilöt yhdistyksen jäseniksi.

Johtokunnan kokouksen jälkeen hakemukset tullut seuraavilta henkilöiltä:

 • Ilkka Kuusisto, Ylihärmä
 • Terho Kuusisto, Ylihärmä
 • Aatu Holm, Ylihärmä
 • Daniel Mäntyniemi, Ylihärmä
 • Timo Pakkala, Seinäjoki
 • Anu Aho, Lapua
 • Miro Kankaanpää, Ylihärmä

Hyväksyttiin myös johtokunnan kokouksen jälkeen hakemuksen lähettäneet henkilöt yhdistyksen jäseniksi.

12. PIENPETOJEN PYYNTISOPIMUKSET

Johtokunta esittää että voimassa olevia pienpetojen pyyntisopimuksia jatketaan:

Hellanmaan, Alahärmän ja Ylipään metsästysseurojen kanssa.

Päätös: Johtokunnan esityksen mukaan.

13. MUUT ASIAT

RHY:n ja seurojen yhteishanke laser-ase simulaattoriin on tullut ELY-keskuksen puoltava päätös 65%:n avustusosuudesta. RHY:n kokouksen (18.8.) jälkeen laitteisto laitetaan tilaukseen ja otetaan käyttöön mahdollisesti jo syksyn aikana.

Isossa Jussissa valkohäntäpeuroja eli kaurismetsällä kannattaa olla tarkkana.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00