Vuosikokous 2022

Ylihärmän Metsästysyhdistys Ry                                                     Pöytäkirja

Asia: Vuosikokous

Aika 23.02.2022 klo 18.00

Paikka: Ekohovi

1 Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen Klo:18.01

2 Palkitsemiset:

Palkittiin menestyneet koirat

Pienpetokilpailu:

1.Lauri Peltonen

2.Arto Peltonen

3.Panu Pajamäki

Arpapalkinto: Veeti Härkönen

Yhteensä kisaan ilmoitettiin 42kpl eläintä.

3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Puheenjohtajaksi esitetty Mika Elgland ja sihteeriksi Panu Pajamäki

Päätös: Esityksen mukaan

4 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ilmoitus Komiat- lehdessä 16.2 ja muissa viestimissä, Paikalla 27 henkilöä

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotettu Harri Heimonen ja Juha Lepistö

Päätös: Esityksen mukaan

7 Toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta

Luettiin ja hyväksyttiin toimintakertomus

8 Tilinpäätös, toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Esiteltiin tilinpäätös, Toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2021.

Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös.

9 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Myönnettiin tili ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

10 Toimitetaan yhdistyksen puheenjohtajan vaali.

Esitetty puheenjohtajaksi Juho Vilkuna jatkamaan

Päätös: Esityksen mukaan

11 Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaalit:

Johtokunnasta erovuorossa Markku Ikola, Ville Kuoppala, Antti Luoma

Ville Kuoppala ei enää käytettävissä johtokunnassa. Markku Ikola ja Antti Luoma edelleen käytettävissä. Villen tilalle ehdotettu Joni Ylinen

Päätös: Markulle ja Antille jatko sekä Villen tilalle Joni Ylinen

12 Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöiden valinta

Edelliset: Jyrki Holm ja Esa Haukkala toiminnantarkastajat.

Juhani Kuoppala ja Jari Hautanen varalla

Päätös: Edelliset jatkavat

13 Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten.

Luettiin 2022 toimintasuunnitelma

Päätös: Hyväksyttiin 2022 toimintasuunnitelma

14 Toimintavuoden tulo- ja menoarvion hyväksyminen sekä toimihenkilöiden palkkiosta päättäminen.

Toimihenkilöiden palkkiot, johtokunnan esitys: Puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja majaisäntä 200 €/vuosi.

Päätös: Esityksen mukaan

15 Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

Aikaisemmin: jäsenmaksu ja liittymismaksu 40 €. Vuosikortti 150 €.

Päätös: Esityksen mukaan

16 Valitaan jaostojen puheenjohtajat.

Johtokunnan esitykset:

Hirvieläinjaosto: Antti Luoma

Kenneljaosto: Janne Kanninen

Kilpailu- ja ampumaratajaosto: Pasi Ikola

Riistanhoitojaosto: Jyrki Holm, Harri Heimonen, Marko Luoma, Juhani Kuoppala, Antti Luoma

Päätös: Esityksen mukaan

17 Käsitellään yhdistykselle tulleet jäsenanomukset. Vähintään kahden kolmasosan läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

Yhdistykseen hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä

18 Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Ei asioita.

19 Päätetään miten RHY:n kokouksesta poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan.

Johtokunnan esitys: Valtakirjalla voi edustaa viittä jäsentä RHY:n kokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaan

20 Muut asiat.

Keskusteltiin hirvenmetsästyksestä Eon ja harjun porukan yhdistämisestä. Hirvijaosto esittää johtokunnalle kesäkokoukseen esitettäväksi hirvisporukkoen yhdistämisestä.

Kuultiin puheenjohtajan selvitys muutamien jäsenten harjoittamasta seuran vastaisesta toiminnasta. Johtokunta seuraa tilanteen kehittymistä.

21 Kokouksen päättäminen.

Kokous päätettiin Klo:19.14