Vuosikokous 2023

Ylihärmän Metsästysyhdistys Ry                                                     Pöytäkirja

Asia: Vuosikokous

Aika 19.03.2023 klo 16.00

Paikka: Ekohovi

1 Kokouksen avaus.

      Avattiin kokous klo 16.00

2 Palkitsemiset:

      Palkittiin ansioituneet koirat.

     Palkittiin pienpetokilpailun voittajat.

      1.Lauri Peltonen

      2.Panu Pajamäki

      3. Arto Peltonen

      Arpapalkinto Veeti Härkönen

3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

      Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juho Vilkuna ja sihteeriksi Panu Pajamäki

4 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista

5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 17 henkilöä

6 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Heidi Pajamäki ja Satu Pajamäki. Toimivat myös ääntenlaskijoina

7 Toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta

Luettiin ja esitettiin edellisen vuoden toimintakertomus. Hyväksytty

8 Tilinpäätös, toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Esiteltiin tilinpäätös, Toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2022.

Päätös: Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös.

9 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Myönnetään tili ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

10 Toimitetaan yhdistyksen puheenjohtajan vaali

Esitetty uudeksi puheenjohtajaksi Antti luoma, Ei muita ehdokkaita

Päätös: Valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Antti Luoma

11 Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaalit:

Johtokunnasta erovuorossa Janne Kanninen, Mika Härkönen, Panu Pajamäki

Panu Pajamäki edelleen käytettävissä. Janne Kanninen ja Mika Härkönen ei käytettävissä.

Jannen ja Mikan tilalle ehdotettu Jyrki Holm ja Satu Pajamäki

Antti luoman tilalle puheenjohtajaksi siirtyessä esitetty Jani Pohto.

Päätös: Esitysten mukaan

12 Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöiden valinta

Valittiin toiminnan tarkastajiksi: Esa Haukkala ja Juho Vilkuna

Varahenkilöiksi: Peltola Hannu Ja Lauri Peltonen

13 Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten.

Luettiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma

14 Toimintavuoden tulo- ja menoarvion hyväksyminen sekä toimihenkilöiden palkkiosta päättäminen.

Toimihenkilöiden palkkiot, johtokunnan esitys: Puheenjohtaja, sihteeri, jäsensihteeri, rahastonhoitaja ja majaisäntä 200 €/vuosi.

Esitetty 300€ palkkiota. Kannatettu ja hyväksytty.

Päätös: Nostetaan palkkio 300€

15 Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

Aikaisemmin jäsenmaksu ja liittymismaksu 40 €. Vuosikortti 150 €.

Esitetty pidettäväksi samana.

Päätös: Esityksen mukaan

16 Valitaan jaostojen puheenjohtajat.

Johtokunnan esitykset:

Hirvieläinjaosto: Antti Luoma/Tulevat Jahtipäälliköt

Kenneljaosto: Satu Pajamäki

Kilpailu- ja ampumaratajaosto: Pasi Ikola

Riistanhoitojaosto: Jyrki Holm, Juhani Kuoppala, Antti Luoma, Harri Heimonen, Marko Luoma

Päätös: Esitysten mukaan

17 Käsitellään yhdistykselle tulleet jäsenanomukset. Vähintään kahden kolmasosan läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

Yksi jäsenhakemus, joka hyväksyttiin.

18 Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Ei asioita

19 Päätetään miten RHY:n kokouksesta poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan.

Johtokunnan esitys: Valtakirjalla voi edustaa viittä jäsentä RHY:n kokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaan

20 Muut asiat.

-Ei muita asioita

21 Kokouksen päättäminen.

Kokous päätettiin Klo 16.51