Kesäkokous 2014

PÖYTÄKIRJA

YLIHÄRMÄN METSÄSTYSYHDISTYS, KESÄKOKOUS

AIKA:                                              7.8.2014 klo 18.00

PAIKKA:                                         EKOHOVI

 

1. Kokouksen avaus: Jyrki Holm avasi kokouksenklo 18.00

2.Valittiin puheenjohtajaksi Jyrki Holm ja sihteeriksi Juhani Kuoppala.

3.Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.Kokous valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Matias Peltosen ja Arto Peltosen.

5.Metsästyksen harjoittaminen:

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus ottaa mukaansa yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä, joilla on oikeus metsästää Metsästysyhdistyksen alueella päiväkortin lunastettuaan. Metsästyksen aikana on yhdistyksen jäsenen oltava mukana jahdissa. Päiväkortilla saa metsästää yhden kiintiöidyn eläimen, ei kuitenkaan samalla metsästyskaudella yli Metsästysyhdistyksen määräämän kiintiön.
Päiväkortin lunastanut henkilö ei saa metsästää metsäkaurista. Johtokunta pyytää että sillä olisi mahdollisuus kesken metsästyskauden keskeyttää metsästys jonkun riistaeläimen kohdalla jos sen kanta vähenee oleellisesti.

Ulkopuoliset hirviseurueen jäsenet:

100€ / viikonloppu (2pv) , 50€ vasa , 100€ aikuinen , piikkimaksu 10€ / piikki nelipiikkisestä ylöspäin. Hirviporukka päättää ulkopuolisten osallistujien määrän.

Hirvenmetsästysjaosto kutsuu kokoon järjestäytymiskokouksen, jossa valitaan jahtipäälliköt.

 

6.KAURIIN METSÄSTYS

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja alusti kauriin metsästyksestä Härmän Riistanhoito-yhdistyksen alueella ja toi esille sen metsästystä koskevien lakien ja asetusten ehdotonta noudattamisen tärkeyttä Ylihärmän Metsästysyhdistyksen alueella kaatoilmoitusten, päivämäärien ym. osalta. Käytiin myös voimakasta keskustelua kaurisjahdin kohdalla ns. vapaan metsästyksen, metsästysajan ja seuruejahdin välillä. Asiasta myös äänestettiin.

Johtokunnan kokoukselle tuomaa esitystä kannatettiin ja päätettiin Metsästysyhdistyksen kauriskiintiöksi 6 kpl, jäsenkohtainen kiintiö 1 kpl /jäsen.Metsästysaika 1.9 – 31.1.2015

Ajavaa koiraa käyttäen kauriin metsästysaika on 27.9. – 31.1.2015

Ilmoitukset kaadoista välittömasti määräysten mukaan kaurisjaoston pj:lle ja Riistakeskukselle.

 

7.Jäsenkohtaiset saaliskiintiöt metsästyskaudelle 2014-2015:

Päätettiin että Urosmetsoa saa metsästää 1 kpl rajoittuen viikon metsästysaikaan 10.9. – 17.9 2014.

Koppelo ja peltopyy rauhoitetaan kokonaan.

Poikkeus: Peltopyytä saa pudottaa kanakoirakokeissa enintään 5 kpl.

Riekko on piirin päätöksellä rauhoitettu kokonaan.

Teeriä 2 kpl/jäsen (pelloilta ei saa ampua).

Fasaani 5 kpl/jäsen, metsästysaika 1.9- 31.12.2014.

Metsäjänis 3 kpl/jäsen.

Metsähanhen metsästys: MMM asetus on että se on rauhoitettu kokonaan!

 

8. MAKSUT

Johtokunnan esitys: Päiväkortti 15€. Vuosikortti 150€. Päiväkorttia myyvät puheenjohtaja sekä sihteeri, kortit voi maksaa myös nettipankissa. Aina ilmoitus puheenjohtajalle!

Vuosikortin myöntää johtokunta. Vuosikortin lunastanut saa metsästää vain Metsästysyhdistyksen määräämien kiintiöiden mukaan.

Vuosikortin lunastanut ei saa metsästää metsäkaurista.

9. RAUHOITUSALUEET

Kairoonluoma Juha Sippolan talon joenpuolimmaisen sillan kohdalta

Kosolaan päin savenottomonttuun asti, josta lähtevän kanavan ja kylän välinen alue Lapuan

rajaan asti.

Haapojantien sillan ja Kankaan Taiston sillan välinen kanava sorsanmetsästykseltä. Liinamaan sillan molemmin puolin 200m. Kurjen monttu sorsilta. Metsästystä ei saa harjoitaa pururatojen läheisyydessä. Pellolla olevat metsäkanalinnut rauhoitetaan. Lisäksi ns. Koponjärvi on yksityisalue.

Mäkiniemen Sikalat Oy:n tuotantorakennusten ympäristöt rauhoitetaan metsästykseltä sikalarakennuksista n. 200 m säteellä ja tuotantorakennusten läheisyyteen mainitulla etäisyydellä ei saa jättää autoja.

Kati Känsäkankaan tontilla olevat montut Heikkolan kylässä (Paraatikuja 45 ympäristössä) rauhoitetaan metsästykseltä.

Yleisesti todettiin ja Metsästysyhdistyksen jäsenille teroitettiin että kaikkia ylimääräistä autoilla ajelua peltoteillä ja yksityisillä alueilla tulee välttää ja noudattaa metsästäjien hyviä käytöstapoja riistanhoidon ja maanomistajien keskinäisessä vuorovaikutuksessa.

 

 

10. RAUTAHAULIEN KÄYTTÖ

Johtokunnan esityksen mukaan rautahaulien käyttö on kielletty.

 

 

11. JÄSENHAKEMUKSET

Käsiteltiin jätetyt jäsenhakemukset:

Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi: Hannu Luoma, Terttu Partanen ja Rami Peltonen.

 

12. MUUT ASIAT

Voimassa olevia pienpetojen pyyntisopimuksia jatketaan.

Eli Hellanmaa, Alahärmän ja Ylipään metsästysseurat.

Esitettiin että Vöyrin kanssa keskusteltaisiin samanlainen sopimus pienpetoasiassa.

 

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.45.