Kesäkokous 2016

PÖYTÄKIRJA YLIHÄRMÄN METSÄSTYSYHDISTYKSEN KESÄKOKOUKSESTA

AIKA: 4.8.2016 klo 18.00

PAIKKA: EKOHOVI

LÄSNÄ: 31 seuran jäsentä

1.Kokouksen avaus: Jyrki Holm avasi kokouksen klo 18.00. Holm kertoi kokousväelle yhdistyksen kuulumiset ja tapahtumat. Riistakannoista puheenjohtaja mainitsi metsäkanalintujen vähäisyydestä, riistakolmiolaskennassa todettiin nähdyn yksi teeripoikimus, jossa emo + 6 poikasta ja 2 kyyhkyä. Autoilla kulkemisesta yksityisten mailla ja huonoilla teillä oli tullut maanomistajilta huomautuksia ja siihen kehotettiin kiinnittämään huomiota ja ottamaan useammin jalat alle kumipyörien sijasta. Riistaruokintapaikkojen läheisyydessä metsästämisestä on syytä keskustella ruokintapaikkaa hoitavan henkilön kanssa mikä on sopivaa ja mikä ei. RHY:llä ei ollut M. Salimäen mukaan erityisempiä terveisiä Metsästysyhdistyksen kokoukselle.

2.Kokous valitsi Kesäkokouksen puheenjohtajaksi Jyrki Holmin ja sihteeriksi Juhani Kuoppalan.

3.Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.Kokous valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Harri Heimosen ja Pasi Tyynismaan.

5. Metsästysyhdistyksen viiri 60 v. merkkipäivän johdosta luovutettiin Juhani Kuoppalalle.

6.Metsästyksen harjoittaminen, johtokunnan esitys:

-Yhdistyksen jäsenellä on oikeus ottaa mukaansa yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä, joilla on oikeus metsästää Metsästysyhdistyksen alueella päiväkortin lunastettuaan.

-Metsästyksen aikana on yhdistyksen jäsenen oltava mukana jahdissa.

-Päiväkortilla saa metsästää yhden kiintiöidyn eläimen, ei kuitenkaan samalla metsästyskaudella yli Metsästysyhdistyksen määräämän kiintiön.
-Päiväkortin lunastanut henkilö ei saa metsästää metsäkaurista.

-Johtokunta esittää että sillä olisi mahdollisuus kesken metsästyskauden keskeyttää metsästys jonkun riistaeläimen kohdalla jos sen kanta vähenee oleellisesti.

-Ulkopuoliset hirviseurueen jäsenet:

100€ / viikonloppu (2pv) , 50€ vasa , 100€ aikuinen , piikkimaksu 10€ / piikki. Hirviporukka päättää ulkopuolisten osallistujien määrän ja metsästettävien hirvien laadun kulloinkin voimassa olevan tilanteen mukaan.

-Hirvijaosto kutsuu kokoon järjestäytymiskokouksen, jossa valitaan jahtipäälliköt, käydään läpi kaantokiintiöt ja hirvitalousalueen suositukset/määräykset.

Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen sellaisenaan.

7.KAURIIN METSÄSTYS

Johtokunta oli esittänyt kokoukselle kaurisjaoston esityksen mukaisesti kaantokiintiöksi 8 kpl ja jäsenkohtainen kiintiö 1 kpl.

Kokous päätti Metsästysyhdistyksen kauriskiintiöksi 8 kpl, jäsenkohtainen kiintiö 1 kpl /jäsen. Metsästysaika 1.9. 2016 – 31.1.2017

Ajavaa koiraa käyttäen kauriin metsästysaika on 24.9. 2016 – 31.1.2017

Ilmoitukset kaadoista välittömasti kaurisjaoston pj:lle ja Riistakeskukselle.

Kokous päätti yksimielisesti johtokunnan esityksen mukaisesti.

8.JÄSENKOHTAISET MUUT SAALISKIINTIÖT METSÄSTYSKAUDELLE 2016-2017

Johtokunta esitti että urosmetso, koppelo ja peltopyy rauhoitetaan, mutta kanakoirakokeissa peltopyytä saa pudottaa enintään 5 kpl. Vastaesityksenä kokoukselle esitettiin peltopyylle jäsenkohtaiseksi kiintiöksi 3 kpl. Kanakoirakokeissa pudottamisesta keskusteltiin. Äänestyksen perusteella myös peltopyy rauhoitetaan ja kanakoirakokeissa saa pudottaa enint 5 kpl.

Kokous päätti että urosmetso, koppelo ja peltopyy rauhoitetaan.

Poikkeus: Peltopyytä saa pudottaa kanakoirakokeissa enintään 5 kpl.

Teeri: 1 kpl/jäsen (pelloilta ei saa ampua). Jos MMM ei erikseen rauhoita tai rajoita teeren metsästystä. Jäsenten on selvitettävä teeren metsästystä koskeva rauhoitus/rajoitusasia ennen metsästyksen alkua.

Fasaani 5 kpl/jäsen, metsästysaika 1.9- 31.12.2016.

Metsäjänis: 2 kpl/jäsen. Metsästysalueena koko seuran alue.

Muu riista MMM asetusten mukaan. (mm. metsähanhi on rauhoitettu). Päätöksiä vielä tulossa.

9. MAKSUT

Johtokunnan esitys: Päiväkortti 15€. Vuosikortti 150€. Päiväkorttia myyvät puheenjohtaja sekä sihteeri, kortit voi maksaa myös nettipankissa. Aina ilmoitus puheenjohtajalle!

Vuosikortin myöntää johtokunta. Vuosikortin lunastanut saa metsästää vain Metsästysyhdistyksen määräämien kiintiöiden mukaan.

Vuosikortin lunastanut ei saa metsästää metsäkaurista.

Kokous päätti johtokunnan esityksen mukaisesti.

10. RAUHOITUSALUEET

Päätettiin rauhoitusalueet:

-Kairoonluoma Juha Sippolan talon joenpuolimmaisen sillan kohdalta

Kosolaan päin savenottomonttuun asti, josta lähtevän kanavan ja kylän välinen alue Lapuan rajaan asti.

-Haapojantien sillan ja Kankaan Taiston sillan välinen kanava sorsanmetsästykseltä.

-Liinamaan sillan molemmin puolin 200m. Kurjen monttu sorsilta.

-Metsästystä ei saa harjoitaa pururatojen läheisyydessä.

-Pellolla olevat metsäkanalinnut rauhoitetaan.

-ns. Koponjärvi on yksityisalue.

-Mäkiniemen Sikalat Oy:n tuotantorakennusten ympäristöt rauhoitetaan metsästykseltä sikalarakennuksista n. 200 m säteellä ja tuotantorakennusten läheisyyteen mainitulla etäisyydellä ei saa jättää autoja.

-Kati Luoman tontilla olevat montut Heikkolan kylässä (Paraatikuja 45 ympäristössä) rauhoitetaan metsästykseltä.

-Takanevalla rauhoitetaan yksityisesti tehty Jouninjärvi sorsastukselta.

-Lisäksi kaikkea ylimääräistä autoilla ajelua peltoteillä ja yksityisillä alueilla tulee välttää ja noudattaa metsästäjille kuuluvia hyviä käytöstapoja metsästyksen aikana.

11. RAUTAHAULIEN KÄYTTÖ

Johtokunnan esityksen mukaan rautahaulien käyttö on kielletty.

12. JÄSENHAKEMUKSET

Käsiteltiin jätetyt jäsenhakemukset:

Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi: Janne Kanninen, Marko Haukkala, Lassi Heimonen, Ilkka Keskinen, Esa Kleimola, Iikka Kaappola.

13. MUUT ASIAT

Voimassa olevia pienpetojen pyyntisopimuksia jatketaan.

Eli Hellanmaa, Alahärmän ja Ylipään metsästysseurat.

Ylihärmän metsästysyhdistyksen jäsenrekisterin ylläpidosta tuli maininta kun jotkut eivät olleet saaneet metsästyskorttiaan.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.50.