Kesäkokous 2017

Pöytäkirja Ylihärmän Metsästysyhdistyksen kesäkokouksesta 2017

Aika 11.8.2017 klo 18.00

Paikka: Ekohovi

Läsnä: Osanottajaluettelon mukaan 39 jäsentä.

1. Kokouksen avaus.

Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02. Kokouksen alussa seuran viiri olisi luovutettu Sirpa Rintaselle, mutta ei ollut paikalla. Erkki Kyrönperä toi metsästäjäliiton tervehdyksen 80v yhdistykselle ja jakoi metsästäjäliiton hopeiset ansiomitalit ansioituneille ja aktiivisille seuran jäsenille. Kalle Ruotsala toi kennelpiirin tervehdyksen ja jakoi kultaiset ansiomerkit Mika Elglandille ja Jyrki Holmille. Lisäksi seuralle annettiin Kennelpiirin pokaali, jonka johtokunta voi vuosittain antaa kiertopalkintona haluamalleen henkilölle asnioituneen kenneltoiminnan johdosta.

Metsästäjäliiton hopeinen ansiomitali: Antti Keskikangas, Kari Korpela, Esa Haukkalalle, Markku Ikola, Juhani Kuoppala, Sirpa Rintanen, Jussi Keskikangas, Markku Ylipelkonen, Juhani Taipale, Mikko Salimäki ja Harri Heimonen

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

Esitys: Puheenjohtajaksi Jyrki Holm ja sihteeriksi Ville Kuoppala.

Päätös: Esityksen mukaan.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi: ilmoitus vähintään 7 vrk ennen Komiat-lehdessä ja jäseniä riittävästi (39 kpl).

4. Pöytäkirjan tarkastajien (2kpl) ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta

Esitys: Mika Elgland ja Pasi Ikola. Esitetty myös, että pöytäkitjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. Metsästyksen harjoittaminen

Johtokunnan esitys:

 • Yhdistyksen jäsenellä on oikeus ottaa mukaansa yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä, joilla on oikeus metsästää päiväkortin lunastettuaan.
 • Metsästyksen aikana on yhdistyksen jäsenen oltava mukana jahdissa.
 • Päiväkortilla saa metsästää yhden kiintiöidyn eläimen, ei kuitenkaan samalla metsästyskaudella yli seuran määräämän kiintiön.
 • Johtokunta esittää että sillä on mahdollisuus kesken metsästyskauden keskeyttää metsästys kohdistetusti, jos jonkun riistaeläimen kanta vähenee oleellisesti.
 • Ulkopuoliset hirviseurueen jäsenet: 100€ / viikonloppu (2pv), kaatomaksu 50 €/ vasa, 100 €/ aikuinen, piikkimaksu 10€ / piikki.
 • Hirviseurue päättää ulkopuolisten osallistujien määrän ja metsästettävien hirvien laadun kulloinkin voimassa olevan tilanteen mukaan.
 • Hirvijaosto kutsuu kokoon hirvenmetsästyksen järjestäytymiskokouksen, jossa valitaan jahtipäälliköt, käydään läpi kaatokiintiöt ja hirvitalousalueen suositukset/määräykset.

 

Johtokunnan esitystä kannatettu eikä muita esityksiä.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Kauriin metsästys

Johtokunnan esitys:

 • Jäsenkohtainen kiintiö on yksi (1) kpl.
 • Metsästysaika 1.9.2017 – 31.1.2018.
 • Ajavaa koiraa käyttäen kauriin metsästysaika on 30.9.2017. – 31.1.2018.
 • Ilmoitukset kaadosta välittömästi Jussi Kaustiselle ja Riistakeskukselle (oma.riista).

Johtokunnan esitystä kannatettu.

Esitys: 1kpl/jäsen, kokonaiskiintiö 20 kpl. Ei kannatettu.

Esitys: 1kpl/jäsen, seuran kokonaiskiintiö 12 kpl. Esitystä kannatettu.

Esitys: Kaurispukin kevätmetsästys sallittava. Kannatettu.

Äänestettiin seurakohtaisesta kauriskiintiöstä:

Kiintiö 12 kpl: 9 ääntä

Johtokunnan esitys: 29 ääntä

Äänestettiin kaurispukin kevätmetsästyksestä:

Kannattaa: 23kpl

Ei kannata: 12kpl.

Päätös: Kiintiö johtokunnan esityksen mukaisesti: 1kpl/jäsen, ei seurakiintiötä. Metsästysaikaan muutos siten, että kaurispukin kevätmetsästys sallittu valtion aikataulun mukaisesti.

8. Jäsenkohtaisten saaliskiintiöiden määrääminen metsästyskaudelle 2017-2018

Johtokunnan esitys:

 • Urosmetso, koppelo ja peltopyy rauhoitetaan.
 • Poikkeus: Peltopyytä saa pudottaa kanakoirakokeissa enintään viisi (5) kpl.
 • Teeri: yksi (1) kpl/jäsen, jos MMM sallii teeren metsästyksen. Peltoalueet rauhoitetaan teeren metsästykseltä.
 • Fasaani: viisi (5) kpl/jäsen, metsästysaika 1.9.2017- 31.12.2017. Kannatettu
 • Metsäjänis: Kiintiö kaksi (2) kpl/jäsen.
 • Muu riistan metsästys MMM asetusten mukaan.

Esitys: peltopyykiintiö 2kpl/jäsen. Kannatettu.

Äänestys:

2kpl/jäsen: 23kpl

Johtokunta: 9kpl

Esitys: metsäjänis 1kpl/jäsen. Kannatettu.

Äänestys:

1kpl/jäsen: 3kpl

Johtokunnan esitys: 32kpl

Päätös: Johtokunnan esityksen mukaan muilta osin, mutta peltopyykiintiö 2kpl/jäsen.

9. MAKSUT

Johtokunnan esitys:

 • Päiväkortti 20 €
 • Vuosikortti 150 €
 • Päiväkortin hankkiminen: soitto puheenjohtajalle ja maksu nettipankista.
 • Vuosikortin myöntää johtokunta erillisestä hakemuksesta

Päätös: Esityksen mukaan.

10. RAUHOITUSALUEET

Johtokunnan esitys:

 • Kairoonluoma Juha Sippolan talon joenpuolimmaisen sillan kohdalta Kosolaan päin savenottomonttuun asti, josta lähtevän kanavan ja kylän välinen alue Lapuan rajaan asti.
 • Haapojantien sillan ja Kankaan Taiston sillan välinen kanava sorsanmetsästykseltä.
 • Liinamaan sillan molemmin puolin 200m.
 • Kurjen monttu sorsilta.
 • Metsästystä ei saa harjoittaa pururatojen läheisyydessä.
 • Pellolla olevat metsäkanalinnut rauhoitetaan.
 • Lisäksi ns. Koponjärvi on yksityisalue.
 • Mäkiniemen Sikalat Oy:n tuotantorakennusten ympäristöt rauhoitetaan metsästykseltä sikalarakennuksista n. 200 m säteellä eikä tuotantorakennusten läheisyyteen mainitulla etäisyydellä saa jättää autoja.
 • Kati Luoman tontilla olevat montut Heikkolan kylässä (Paraatikuja 45:n ympäristössä) rauhoitetaan metsästykseltä.
 • Takanevalla rauhoitetaan yksityisesti tehty Jounin järvi sorsastukselta.

Päätös: Johtokunnan esityksen mukaan.

Erityishuomautus: Mäkiniemen sikalat Oy:lla on omistaja vaihtunut ja tulee olemaan varmasti edellistä tarkempi tuotantorakennuksia ympäröivästä alueesta.

11. RAUTAHAULIEN KÄYTTÖ

Johtokunta esittää, että kieltoa jatkettaisiin.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. JÄSENHAKEMUKSET

Käsitellään jätetyt jäsenhakemukset:

Johtokunta puoltaa jäseniksi seuraavia henkilöitä: Satu Kosola ja Marko Korpi.

Johtokunnan kokouksen jälkeen tullut viisi (5) jäsenanomusta, jotka listattu alla päätöksineen.

Jäsenanomukset:

Olli Pylsy. Hyväksytty yksimielisesti

Mika Niemi. 2 kannattaa. Ei hyväksytä, koska vaatii kokouksen 2/3 äänienemmistön.

Paula Härkönen. Hyväksytty yksimielisesti.

Satu-Kristiina Pajamäki. Hyväksytty yksimielisesti

Eemeli Haukkala. Hyväksytty yksimielisesti

Johtokunnan puoltamat (Kosola ja Korpi) hyväksytty yksimielisesti.

13. PIENPETOJEN PYYNTISOPIMUKSET

Johtokunta esittää että voimassa olevia pienpetojen pyyntisopimuksia jatketaan:

Hellanmaa, Alahärmän ja Ylipään metsästysseurat.

Päätös: Esityksen mukaan.

14. MUUT ASIAT

Seurassa alkaa olla määrällisesti naisjäseniä mukavasti. Vuosikokouksessa voisi harkita perustettavaksi aktiivisten naiset jaostoa.

Koirakokeet: Ylihärmän metsästysyhdistykelle on anottuna kahdet hirvikokeet, kahdet jänisajokokeet ja yksi kettukoe. Toivottiin, että kokeista ilmoitettaisiin aikaisemmin kuin vasta edellisiltana. Keskusteltiin siitä, että maastoa ei täysin rauhoiteta kaikelta metsästykseltä kokeiden aikana ja jäsenistöltä toivotaan enemmän yhteispeliä kokeiden ja metsästyksen välillä. Korostettiin kenneltoiminnan merkitystä, mikä on myös mainittu seuran perustamissäännöissä.

Ilta jatkuu kokouksen jälkeen vapaan seurustelun, ruuan ja saunan merkeissä.

 1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.27.